System zarządzania jakością w laboratorium medycznym ISO 15189

Laboratoria medyczne są jednostkami, które muszą spełniać rygorystyczne wymagania i standardy dotyczące jakości pracy oraz kompetencji. Instytucje tego typu muszą działać zgodnie z normą PN–EN ISO 15189:2013, która została opracowana przez specjalistów ze społeczności medycznej, naukowej i klinicznej. Uwzględniono w niej między innymi wymagania dotyczące kompetencji technicznych (wymagań dot. personelu, lokalu, wyposażenia) oraz usystematyzowano procedury, związane m.in. z analizą i działaniami poanalitycznymi.

Wdrożenia ISO 15189

Wdrożenie ISO 15189

Żeby wdrożyć normę ISO 15189, należy przede wszystkim dokonać audytu pracy laboratorium. Specjaliści oceniają między innymi kompetencje kadry, wykorzystywany sprzęt, a także stosowane procedury dotyczące między innymi zarządzania personelem, przechowywania próbek i materiałów. Następnie osobom odpowiedzialnym za analizowany podmiot wręczony zostanie raport oraz wytyczne do wprowadzenia zmian, dzięki którym laboratorium będzie działało zgodnie z zapisami i standardami normy ISO 15189. Wspomniany audyt musi być rzetelny i dokładny.

Norma ISO 15189 - zalety

Wdrożenie ISO 15189 jest bardzo istotne, ponieważ systematyzuje np. postępowanie z wynikami, zarządzanie personelem, współpracę z podwykonawcami czy konsultantami. Procedury informują też o sposobie zakupu usług i wyposażenia, odczynników i innych czynników wpływających na jakość badań. Dzięki temu można skutecznie ocenić ryzyko ewentualnych błędów, dostosować pomieszczenia oraz wyposażenie do przepisów oraz uaktualnić stosowane procedury. Norma ISO 15189 informuje też o postępowaniu z odczynnikami i materiałami pomocniczymi w kontekście obowiązujących przepisów.

Norma ISO 15189 - laboratoria medyczne

Laboratoria medyczne to szczególne miejsca, które muszą spełniać liczne wymagania sanitarne, techniczne oraz działać zgodnie z wieloma procedurami, których celem jest systematyzacja pracy i zwiększenie jej rzetelności bądź efektywności. Żeby dokonać wdrożenia w laboratorium, warto skorzystać z pomocy ekspertów, którzy dokonają najpierw audytu. Następnie pomogą w stworzeniu strategii podejmowanych działań, żeby wdrożenie przebiegło prawidłowo i zgodnie z prawem. Dzięki temu cały proces będzie krótszy i mniej problematyczny.