System zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw ISO 28000

Norma ISO 28000 odnosi się do bezpieczeństwa i identyfikacji możliwych zagrożeń w łańcuchu dostaw, tak aby w odpowiednim czasie zareagować i podjąć działanie mające na celu eliminację potencjalnych i nieplanowanych zdarzeń. Norma odnosi się do systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw w okoliczności ryzyka i koncentruje się na pełnej kontroli, która przekłada się na jego ochronę, a tym samym na wzrost bezpieczeństwa. Co więcej, można ją wykorzystywać w każdym przedsiębiorstwie niezależnie od jego wielkości.

Wdrożenia ISO 28000

Etapy wdrożenia ISO 28000 - systemu zarządzania transportem

Pierwszym etapem jest złożenie wniosku przez firmę dotyczącego przeprowadzenia certyfikacji, po którym ma miejsce wstępna ocena przedsiębiorstwa pod względem spełniania wymogów oraz opracowanie planu, wdrożenie procedur i przeszkolenie personelu. Kolejnym etapem są audyty, podczas których dochodzi do oceny przygotowanego systemu zarządzania i oceny jego wdrożenia w miejscu pracy. Na samym końcu należy dostarczyć potrzebną do analizy dokumentację wdrożeniową firmy, której pozytywny wynik kończy się otrzymaniem certyfikatu.

Norma ISO 28000 – zalety

Wdrożenie w przedsiębiorstwie normy ISO 28000 niesie za sobą szereg zalet, które przekładają się na ogólne funkcjonowanie i poprawę bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw. Przede wszystkim niewątpliwym plusem jest zwiększenie skuteczności działania w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych, a także wzrost efektywności w łańcuchu dostaw, co wpływa na jego niezawodność. Mocną stroną zastosowania normy jest również obniżenie kosztów transportu, magazynowania i logistyki. Ponadto jej wdrożenie zapewnia ciągłość działania i związane z tym obniżenie ryzyka biznesowego.

System ISO 28000 - szkolenie

Na rynku obecne są specjalizujące się w przeprowadzeniu szkoleń firmy, które przygotują personel do realizacji założeń wdrożonego systemu. Wpływa to na ogólny wzrost poziomu bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw. Ponadto dzięki szkoleniu możesz nabyć umiejętności związane z samodzielnym przeprowadzaniem audytu wewnętrznego, który będzie zgodny z normą ISO 28000:2007. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które chcą posiadać odpowiednie z tego zakresu umiejętności potrzebne do zostania Auditorem Wewnętrznym.