Zakładowa kontrola produkcji ZKP

Obowiązujące obecnie prawo stawia przed producentem wiele wymagań dotyczących zapewnienia zgodności co do właściwości wyrobów, jakie mają zostać wprowadzone na rynek, a wcześniej założonymi przez producenta normami. Określenie poziomu tej zgodności nie jest możliwe bez wdrożenia ZKP. Pod tym tajemniczym skrótem kryje się nic innego, jak właśnie Zakładowa Kontrola Produkcji. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, musisz posiadać ZKP, szczególnie jeśli jesteś producentem materiałów budowlanych, wprowadzanych zarówno na rynek polski, jak i zagraniczny.

Zakładowa kontrola produkcji

System zakładowej kontroli produkcji

Jako że prowadzenie własnej firmy wymaga sprawowania pieczy nad wieloma różnorodnymi obowiązkami, wielu przedsiębiorców zastanawia się, czym tak właściwie jest system Zakładowej Kontroli Produkcji. Jest to szereg działań prowadzonych w ramach pewnego rodzaju wewnętrznej kontroli, sprawowanej nad produkcją prowadzoną w danym przedsiębiorstwie. Jest ona niezbędna nie tylko ze względu na obowiązujące obecnie przepisy, ale także wpływa na ogólne funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją.

Kontrola produkcji - na czym polega?

Zakładowa Kontrola Produkcji (inaczej ZKP) może wydawać się procederem skomplikowanym. Warto jednak wiedzieć, że jej złożony charakter jest w zasadzie kluczowy, ponieważ wyznacza on skuteczność ZKP. Na czym właściwie polega Zakładowa Kontrola Produkcji? To system wewnętrznej kontroli, mającej na celu zweryfikowanie zgodności wyrobów, które mają właśnie zostać wprowadzone na rynek, z obowiązującymi obecnie normami, a także szczegółowymi wartościami deklarowanymi przez samego producenta.

Kontrola prac produkcyjnych - normy i przepisy

Zakładowa Kontrola Produkcji z uwagi na swoje istotne funkcje jest więc niezbędna do zachowania prawidłowego działania przedsiębiorstwa produkcyjnego. Dostrzega to także sektor prawny, który wdrożył odpowiednie normy dotyczące ZKP. Obecnie do najważniejszych przepisów nakładających na przedsiębiorców obowiązek wdrażania ZKP do funkcjonowania przedsiębiorstwa jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku. Według powyższego rozporządzenia obowiązek stosowania ZKP spoczywa na przedsiębiorcach budowlanych.